Các homestay bạn cần nhớ khi du lịch Phú Quốc

seaside

Chúng tôi giới thiệu một danh sách của một số các Phú Quốc Homestay cho bạn tham khảo, khi đặt phòng ăn nghỉ cần ở đây.

>>> du lịch phú quốc

1. Lâm Homestay
Địa chỉ: 42 Hoàng Văn Thụ, Dương Đông, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Điện thoại: +84918118468

seaside

2.Seaside Homestay

Địa chỉ: Ông Lang, Cửa Dương, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Điện thoại: +84918680019/0918086129

3.Hung dài Homestay

Địa chỉ: 147B Trần Hưng Đạo, Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam

Điện thoại: +84776524468

4.Phuong Bình Nhà

Địa chỉ: 118 Trần Hưng Đạo, Dương, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Điện thoại: +84773994101 / + 841694481538

5.Tropical Garden Homestay

Địa chỉ: Khu 4, Phú Quốc, Ông Lang, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Điện thoại: +84 77 3994 804

Xem thêm: Những con suối đẹp ở Phú Quốc

Leave a Reply