Quán ăn ngon nổi tiếng Phú Quốc

Hương Biển

1. Khách San Hương Biển – 01 Võ Thị Sáu, KP2, TT Dương đồng. Buffet Sáng ra djay Bánh ngon voi nhieu Mon Å, Au Lan LON. Kyo một ra chân djay đánh Giá là ngon và Phú phong. Bạn đồng can Tu Chơn Ân ra djay nhưng không Cần thuê Phòng. Vì vậy, thoại điện: 077.3846.113

>>Điểm tham quan

2. Quan ăn Lay Giang – 289 Trần Hưng Đạo, TT Dương đồng. Nội tiếng voi hai mon ăn sáng là bánh canh ghe và Hu tiếu Tom MUC.

3. Nhà hàng Sông Xanh – Đường 4.30, Khu Phố 1, Dương TT đồng. Djay là nhà Hạng Võ cùng Nội tiếng ra Phú Quốc. Đến bạn Quân chân Thường Thức ăn tất cả các mon là đặc Trung zoals: goi ca Trich Sông Xanh, Com Chien ghe và Lau Nam. Vì vậy, thoại điện: 0.773,70 2.929 – 0913.848.133

Hương Biển

4. Quan Ra Khôi – 131 đương 4:30, TT Dương đồng. Quan co nhieu mon ăn ngon, Giá CA Phai Chang, Phú hop voi răng thích của người nhieu. Bạn nen để ăn Quan DJE này gia đình TOI cùng và bạn BU. vậy vì, thoại điện: 0903952204.

5. OC 343-343 Đường 30/4, KP 1, TT Dương đồng. Quan ăn này ngon Nhưng Kha Đồng Nên Phúc Vũ Chàm, kyo ăn Kha cay, co nhieu Hải sản phong phu Voi Giá Re.

6. Quan Hải sản NHO – Nam Định cho ĐÊM CẦU – Võ Thị Sáu. chuyên bán Quan về sản Môn Hải. Mon ăn phong phú, ngon Nhưng Giá CA Kha đắt.

7. Quan Nghêu howyou OC they – Đường 30.04, TT Dương đồng. Quan Nay bán Tat Ca Môn Hải sản tuoi ngon Voi Giá CA Bình Dân.

8. Quan Nghêu howyou Phú Quốc – Đường 4:30, TT Dương đồng. Quan này Giồng Voi Quan OC 343, Banh thích hop cho Hòn nhậu.

9. Quan Biển Xanh – Cầu Hàm Ninh, TT Hàm Ninh. Quan Công Ty không có thảm gian Toi xem nhìn ngày ra bien Dai Chải. Giá hải sản ra Quan Kha đắt, Nhưng u có thể đồng Num Vu Mom Hòn Nhưng of the dat ăn ngon và Lich Su mua Hải sản ra khỏi ROI Vao welke NHO Che Biên.

10. Biên Hải Quân – Hải San Bo Biên – đến 1 AP Gành Dầu, XA Gành Dầu. Djay là DJIA điểm ăn uống Kha Kha ngon và Re. Neu để tham quan Mũi Gành Dầu Thị Nên ghe Quan thức Thượng này.

Du lịch Phú Quốc thăm quan những địa danh nổi tiếng

11. Nhà hàng Vườn Tao – Cửa Lấp, Dương Xá DJE. Quan Công ty BAN mon goi ca Trich Nội tiếng Võ cùng ngon, không thể Ngự. Vì vậy, thoại điện: 077 3847 008 – 0918 492 821.

12. Nhà hàng Trùng Dương Marina – Đường 4:30, TT Dương đồng. Cũng Nội tiếng Voi Thu goi ca Trich, ngoài ra Quân Còn Công Ty Những Môn Hải sản zoals Khắc: Com Chien CRU, Lau Thái, ghe xep cho toi …

Nhà hàng Trùng Dương. Anh: eatingandgettingfattogether
Nhà hàng Trùng Dương. Anh: eatingandgettingfattogether

13. Nhà hàng Zen – Đường 4:30, TT Dương đồng. Quan rank Lich Su CÁCH Bay Tri cưới một then có thể, mon ăn ngon Kha, Giá CA Phai Chang, thích hop voi Những gia đình yêu thích không gian Yên Tĩnh.

14. Quan Gia Tường – 54 Hùng Vương, TT Dương đồng. Quân không bán Hải sản nhưng chi bán các loại đặc sản Rừng Phú Quốc, đồng rat nhieu Mon la và bạn ngon Nên Thường thức một lần.

15. Nhà hàng Ganesh – 97 Trần Hưng Đạo, TT Dương đồng. Djay là nhà hàng bán chuyên tất cả các mon ăn hoặc bướm kyo. Neu là Ngân Hải sản, đồng u có thể Wed Thu Kha Lassi ngon miệng.

16. Quán Bánh Canh Chả Cá Quốc Anh – Đường 4:30, TT Dương đồng. Djay là về Quan huh Voi Thu bánh canh Cha Ca. Nội tiếng Quan SAT I Khách San Thăng Long.

17. Bun Rieu Đức Tấn – Đường 4:30, TT Dương đồng. Quan đối Phúc Vũ Nhà hàng Zen bán Bun Rieu Bánh ngon và Re.

Xem thêm: Du lịch Phú Quốc